Bảng giá

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá

Bảng giá dịch vụ

Cung cấp thùng carton và seal niêm phong: 32.000đ/thùng
Phí truy xuất hồ sơ trực tiếp tại kho:

1-5 thùng/tháng Miễn phí

Từ thùng 6 3.000đ/thùng

Giao thùng cho khách hàng để đóng gói hồ sơ:

Dưới 100 thùng: 600.000đ/lần giao

Trên 100 thùng: Miễn phí

Phí lưu kho:

Phí tối thiểu: 500.000đ/tháng

01-100 thùng 10.000đ/thùng/tháng

101-300 9.000đ/thùng/tháng

101-300 8.000đ/thùng/tháng

301-1000 7.000đ/thùng/tháng

Trên 1000 7.000đ/thùng/tháng

Hoặc 240.000đ/m3/tháng (nếu là thùng của khách hàng)

Hủy hồ sơ (quay phim) 80.000đ/thùng

(Tối thiểu 800.000đ/lần)

Phí lưu kho hàng rời: 120.000đ/m2/tháng

Phí vận chuyển

Nhận thùng tại địa chỉ của khách hàng Giao thùng cho khách hàng để truy cập tài liệu: Giao thường (trong vòng 24h) Giao khẩn (trong vòng 4h)
1-4 thùng 200.000đ/lần 200.000đ/lần 250.000đ/lần
5-40 600.000đ/lần 600.000đ/lần 700.000đ/lần
41-100 700.00đ/lần 700.000đ/lần 950.000đ/lần
101-200 1.000.000đ/lần 1.000.000đ/lần 1.500.000đ/lần
LIÊN HỆ
Liên Hệ

A. Office: Room 202, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh Str., Dist.7, Hochiminh City, Vietnam.

A. Warehouse: 08 Go O Moi Str., Dist.7, Hochiminh City, Vietnam.

T.+84-8-54107 108

M.hai@kholuutru.com

F.+84-8-54110 176

Ý kiến & Thắc mắc

0903 84 81 84