Kinh Nghiệm / Tư vấn

Kinh nghiệm / Tư vấn

Kinh nghiệm tư vấn

Kinh nghiệm
tư vấn

Để việc lưu trữ hồ sơ cũng như trích lục hồ sơ nhanh gọn, chúng tôi đưa ra qui trình như sau: Sau khi ký hợp đồng, khách hàng đăng ký thông tin người đại điện và người ủy quyền ( nếu có): Họ và tên/ Số tel/ Email và chử ký mẩu với Hoàng Long storage. Nếu khách hàng có yêu cầu thùng carton, Hoàng Long storage sẽ cung cấp thùng carton để khách hàng tiến hành đóng gói. Sau khi khách hàng tự đóng gói và dán nhãn ghi chú lên thùng carton sẽ thông báo ngày và giờ nhập hàng cho Hoàng Long storage.

Nếu khách hàng có yêu cầu xuất/nhập hồ sơ, người đại diện vui lòng gửi thông tin bằng email. Trường hợp khách hàng trực tiếp xuống kho trích lục hồ sơ vui lòng mang theo CMND và giấy giới thiệu từ người đại diện.

Quí khách hàng nên đóng hồ sơ vào thùng carton theo:

  • Phòng ban.
  • Ngày tháng năm của loại chứng từ (từ năm nào đến năm nào).

Trên mỗi thùng carton, quí khách hàng sẽ ghi chú loại chứng từ đã đóng gói.

LIÊN HỆ
Liên Hệ

A. Office: Room 202, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh Str., Dist.7, Hochiminh City, Vietnam.

A. Warehouse: 08 Go O Moi Str., Dist.7, Hochiminh City, Vietnam.

T.+84-8-54107 108

M.hai@kholuutru.com

F.+84-8-54110 176

Ý kiến & Thắc mắc

0903 84 81 84